Home » Over de Foodtour » Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Moeten alle vlogopdrachten worden geüpload? 
Nee, dat hoeft niet. Het is wel leuk om deze te delen natuurlijk! Het is wel belangrijk om alle vlogopdrachten te doen, want alleen dan kun je een finale-vlog maken met een samenvatting van alles wat jullie hebben geleerd.

Deze finale-vlog wordt door de jury (AZ, Rabobank en Greenport) beoordeeld. De winnaars mogen naar de Foodclinic op 11 april. Er wordt nog één héle speciale prijs door AZ beschikbaar gesteld voor de meest creatieve finale-vlog, dus doe je best...

Wat zijn de data van het lesprogramma 2018?
De aftrap vindt plaats op 19 maart 2018. Docenten zijn vrij om een of meerdere lessen per dag te volgen. Op de website staat een suggestie voor het lesprogramma per dag.

Wanneer moet de finale-vlog worden ingeleverd? 
De finale-vlog moet uiterlijk 9 april a.s. worden geüpload.

Hoe kunnen we het AZ-Foodclinic winnen? 
Ga actief aan de slag met het lesprogramma, maak regelmatig vlogs en stuur uiterlijk 9 april a.s. een mooie finalevlog in.

Vloggen: hoe moet dat? 
De kinderen weten ongetwijfeld hoe ze moeten vloggen. Daarnaast geeft AZ-vlogger Timo enkele tips en krijgt elke klas een selfiestick om het vloggen nog leuker te maken.

Moeten we perse de volgorde van de thema’s aanhouden? 
Nee, mocht het beter uitkomen dat de thema’s op andere dagen behandeld worden, dan mag dat.

Wie mogen meedoen? 
In het schooljaar 2017/2018 starten we met een pilot met 10 klassen in Noord-Holland. Vanaf schooljaar 2018/2019 kunnen alle scholen binnen de werkgebieden van de lokale Rabobanken: Alkmaar e.o., Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Noord-Kennemerland en Zaanstreek meedoen met de Rabo AZ Foodtour. Een lijst met plaatsnemen die in dit gebied vallen volgt bij aanvang van schooljaar 218/2019.

Mogen er meerdere klassen per school meedoen? 
Ja, er mogen meerdere klassen per school meedoen, mits het groep 7 en/of 8 betreft.

Hoe werkt het inschrijven? 
De inschrijving voor de pilot van de Rabo AZ Foodtour is gesloten.

Hoeveel tijd neemt een les in beslag? 
Uiteraard zijn jullie vrij om te bepalen hoeveel tijd er aan een les wordt besteed. Per thema is er ongeveer een kwartier lesmateriaal (filmpjes) en daarna is er een vlogopdracht voor de kinderen. De tijd voor de vlogopdracht kan naar eigen inzicht worden ingevuld.

Is het bezoek aan een boer in de regio een verplicht onderdeel van de Rabo AZ Foodtour?
Nee, dit is facultatief. Rabobank en Greenport verzorgen de contacten met de boer en zorgen voor een uniek en interessant kijkje bij een boer in de buurt. Dit is echt bedoeld als een verrijking van het programma. De leraar kan in afstemming met de boer zelf een datum voor het bezoek aangeven.

Hoe zit het met de privacy van kinderen die op de vlogs te zien zijn?
De vlogs staan op YouTube en zijn via de website www.raboazfoodtour.nl voor iedereen te zien. Het is van belang, dat ouders hiervan op de hoogte zijn. Indien zij bezwaar hebben dat hun kind bij deze vlogs in beeld komt, kunnen zij dit bij school aangeven. De school is hierbij verantwoordelijk voor eventuele claims van ouders.

Rabo AZ Foodtour