Home » Lesprogramma

Lesprogramma

Rabo AZ Foodtour is ontstaan vanuit een maatschappelijke gedachte. Het gaat er om dat de deelnemende leerlingen bewust worden en actief gaan meedenken over maatschappelijke issues met betrekking tot voeding. Wat kan ik doen en hoe kan ik een bijdrage leveren aan het oplossen van de voedselvraagstukken? De AZ-spelers hebben een belangrijke rol in het lesprogramma; ze behandelen onderwerpen en geven de leerlingen vlogopdrachten. Doordat de AZ-spelers als profvoetballers een voorbeeldfunctie innemen, sluit de informatie die de spelers in de lessen geven goed aan op de belevingswereld van de jeugd.

Elke les bestaat uit

  • Een inleiding op het thema met een duidelijke vraagstelling
  • Antwoord op de vraag
  • Een vlogopdracht gegeven door een AZ-speler
  • Maken van de vlogopdracht

Iedere les is educatief, uitdagend, vraagt om creativiteit en roept een onderzoekende houding op bij de leerlingen. De duur van ieder filmpje is 15 minuten. Daarna kan in max. 45 minuten verder op het thema worden ingegaan. De vlog kan na de les op school of thuis worden gemaakt.

Vlogopdrachten en finale-vlog

We maken onderscheid tussen de “oefen” vlogs en de finale-vlog. Aan het eind van het lesprogramma wordt de klas gevraagd een finale-vlog in te leveren. Het onderwerp van de finale-vlog is om een samenvatting te maken van de onderwerpen/vlogs die besproken zijn. De finale-vlog mag maximaal 3 minuten duren. De tien beste vlogs winnen een Foodclinic in het AZ-stadion en de klas met de allerbeste vlog mag naar een thuiswedstrijd van AZ.

Hulpmiddelen

Leerkrachten ontvangen een inlognaam en wachtwoord waarmee ze via deze website de volgende informatie kunnen downloaden

  • Les 1 t/m 9
  • Leerkrachtenhandleiding
Rabo AZ Foodtour